Hjem

Varsel om MVA plikt 

 

Jeg er dessverre nødt til å informere Dere om at massører har fått krav om MVA plikt f.o.m. 1. januar 2021.  

 

Dette vil innebære en prisøkning på 25% på mine behandlinger.

Det vil ta litt tid før dette trer i kraft i praksis, men regner med at

priser inkl MVA settes i gang iløpet av våren for min del.

Jeg kommer til å gi beskjed i god tid før prisøkningen. 
Regjeringen (H, V, KrF) vedtok 07.12.20 en lovendring som medfører at alternativ behandling

skal pålegges 25 % MVA, gjeldende allerede fra 01.01.21.


Stortinget (AP, SP, SV, MDG og R med støtte av FrP) fikk 15.12.20 flertall for dette forslaget:

"Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven."


Norges Massasjeforbund mener at massasjeterapi er å regne for helsehjelp, og arbeider målrettet for at utøvere tilknyttet NMF skal fritas for MVA-avgift med bakgrunn i dette.

Vi er glade for at det blir utredning av alternativbransjen og at det kan bli ryddet opp. Registerordningen har ikke fungert etter intensjonen. Den har ikke gitt pasientsikkerhet, men det har de nå mulighet til å gjøre en endring på. Vi håper det blir fundamentert i helsefaglige begrunnelser.

https://e24.no/.../fra-nyttaar-blir-dette-25-prosent...

MNF, klassisk massasje, massasje, massør


Fix Huset

Hjertelig velkommen til massasje!

 

 


Det er noen forhåndsregler jeg vil at du skal følge før du kommer til avtalt time:

 

  • Har du noe som helst symptomer på luftveisplager/infeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, gi meg beskjed og hold deg hjemme.

 

  • Kom alene da vi vil ha færrest folk på venteområdet.

 

  • Kom rett til timen, helst ikke mer enn 5 min før

 

  • Vent utenfor, til jeg kommer og henter deg.


  • Ta med din egen flaske med vann så unngår jeg å servere drikke.

 

Resten av hensynene tar jeg meg av :-)

 

 


Nye rutiner og nytt utstyr er på plass, og i den forbindelse er det inkludert et hygienetillegg på kr 30,- på mine behandlinger f.o.m 27.04.2020.

   

Du kan som vanlig bestille time online eller ringe/sms. 

 

 

 

 

Hilsen Karianne 

 

 


  

Kampanje i året 2021 for barn og unge! Jeg gir 20 % rabatt på 30 min behandling

for alle barn og unge t.o.m. det året de fyller 25 år 

*normalpris kr 390,- 


Kampanjepris kr 312,-Jeg ønsker med dette:


 - å vise barn og unge hvordan massasje som behandlingsform

kan lindre smerter ved muskelspenninger. 


 - å gi barn og unge avspenning med å senke stressnivået i kroppene Deres.

Stress er en av faktorene som kan gi spent muskulatur.  

Copyright © All Rights Reserved